De Alles-in-1 praktijk!

Branchevereniging Tandtechniek over gesjoemel met Chinese import-kronen

Branchevereniging Tandtechniek over gesjoemel met Chinese import-kronen

maart 24, 2017
|

Branchevereniging Tandtechniek: limiteer import uit lage lonen landen

In het Tandtechnisch Magazine nummer 97 dat deze maand verschijnt is een artikel opgenomen over een Deens testrapport waaruit blijkt dat de door het Chinese ISO-gecertificeerde lab opgegeven goudpercentage van de geleverde kronen niet correct is. Het gaat hierbij om significante afwijkingen: niet het beloofde 75 procent maar slechts 27 tot 54 procent. Ook werden er sporen van nikkel en lood aangetroffen.

De Branchevereniging Tandtechniek ziet in de Deense fraudezaak met Chinese importkronen waar Verklaringen van Overeenstemming werden vervalst aanleiding om het pleidooi om import van tandtechnisch werk uit lage lonen landen te limiteren te herhalen.

Dit pleidooi is niet alleen gelegen in het feit dat de tandarts en de patient er kennelijk niet altijd van op aan kunnen dat dfe geleverde producten voldoen aan de opgegeven specificaties. De verhalen over de continue kwaliteitscontrole op de websites van de desbetreffende wederverkoper ten spijt.

Nederlandse tandtechniek

Het pleidooi heeft natuurlijk te maken met de bescherming van het in stand houden van een gezonde Nederlandse tandtechniek die in de volle breedte van het vak producten produceert. Concurrentie is goed, maar dan wel op een eerlijke manier waarbij alle partijen zich aan dezelfde kwaliteits- en arboregels dienen te houden.

Immers, het is belangrijk dat ook de toekomstige generatie tandtechnici de mogelijkheid krijgt om zich via de relatief makkelijke werkstukken te bekwamen in het tandtechnische vak. Dit zijn uiteraard dezelfde werkstukken die als eerste wegvloeien via een importlijn. Door import uit lage lonen landen wordt die opleidingsweg afgesneden. Uiteindelijk betekent het dat het resterende aanbod van tandtechnisch werk duurder zal worden.

Patient op het lab

De Nederlandse tandarts en patient weten de waarde van het tandtechnisch laboratorium om de hoek gelukkig op waarde te schatten. Steeds vaker stuurt de tandarts de patient langs bij het tandtechnisch laboratorium. De mogelijkheid om dit te doen wordt voor de tandarts ook steeds aantrekkelijker door het fenomeen van het groeiend aantal klinisch geschoolde tandtechnici. Naast de reeds in 2000 gestarte klinisch prothese technicus is het inmiddels ook voor de kroon- en brugwerktechnicus mogelijk zich op het klinische niveau te bekwamen.

 

 

 Nieuws

Loodvergiftiging uit China geimporteerde kroon

24-03-2017

1 slachtoffer bevestigd - onderzoek Amerikaanse tv Uit een onderzoeksverslag van WBNS-TV uit Columbus, Ohio blijkt dat een uit China geïmporteerde tandtechnisch werkstuk lood bevat. De zaak ...

Valse verklaringen Chinese tandtechniek importeur McZahn

24-03-2017

  De uit China importerende McZahn-keten is door de Duitse autoriteiten beschuldigd van fraude en vervalsing van documenten. Door de handelswijze van het bedrijf zou de Staatskas voor Euro 860.000 benadeeld hebbe ...

'Tandprothesen uit China zijn giftig'

24-03-2017

Volgens Belgisch Kamerlid Raf Terwingen (CD&V) zitten er in de Chinese tandtechnische werkstukken toxische bestanddelen zoals lood, zink en magnesium. Dergelijke producten van de offshore tandtechniek uit lage lon ...

Branchevereniging Tandtechniek over gesjoemel met Chinese import-kronen

24-03-2017

Branchevereniging Tandtechniek: limiteer import uit lage lonen landen In het Tandtechnisch Magazine nummer 97 dat deze maand verschijnt is een artikel opgenomen over een Deens testrapport waaruit blij ...

FEPPD start onderzoek naar gesjoemel met Chinese kronen

15-03-2017

De pan-europese koepelorganisatie voor tandtechnisch laboratoriumhouders, de FEPPD, start een onderzoek naar het voorkomen van klachten bij patiënten na het plaatsen van Chinese kronen. Ook patiënten die er pas achtera ...

Tandartstarieven 2017

14-03-2017

De tandartstarieven voor 2017 zijn bekend, en geldig per 01-01-2017 . Na jaren van veel wijzigingen zijn de tarieven en structuur van tandartstarieven nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is er ...